Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra


08.11.2013r.


I Konferencja Przemysłowo - Naukowa nt. „Technologie CCS dla Energetyki”

5 – 6 listopada 2013 r.


AGH Kraków – Elektrownia Łagisza – Elektrownia Łaziska

W dniach 5 – 6 listopada 2013 roku odbyła się I Konferencja Naukowo – Przemysłowa nt. „Technologie CCS dla Energetyki”. Głównymi Organizatorami byli TAURON Polska Energia SA, Tauron Wytwarzanie SA, Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica, Małopolsko - Podkarpacki Klaster Czystej Energii oraz firma S&P Group.

Wydarzenie było okazją do podsumowania kilkuletniej współpracy kręgów naukowych oraz energetyków z Grupy TAURON nad koncepcją badawczą dwóch projektów technologicznych związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin. 

Wspólnie z TAURON opracowaliśmy unikalną w skali światowej, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego, instalację do usuwania CO2 na stałych sorbentach” – powiedział Wojciech Nowak, profesor Politechniki Częstochowskiej.

Program konferencji dedykowany był zagadnieniom odbudowy mocy wytwórczych energetyki w Czystych Technologiach Węglowych przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań prawnych. Rozwój polskiej energetyki jest w dużym stopniu uzależniony od regulacji i ograniczeń narzuconych krajom członkowskim UE przez Komisję Europejską w Brukseli oraz przepisów wynikających z przyjęcia tzw. Protokołu z Kioto.
Wydarzenie połączone było z wizytami w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska oraz Oddział Elektrownia Łagisza. Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami pracujących badawczych instalacji pilotowych do separacji dwutlenku węgla ze spalin metodą absorbcji chemicznej z zastosowaniem wodnych roztworów sorbentów aminowych oraz adsorpcji zmiennociśnieniowej. 

Testy w warunkach przemysłowych pozwalają określić wpływ podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, dają możliwość uzyskania wiedzy technicznej i danych w czasie rzeczywistym. Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do optymalizacji układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowania założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali” – powiedział Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

W konferencji wzięło udział blisko 200 gości związanych z Instytutami Naukowymi, Uczelniami Wyższymi oraz przemysłem. 
Uczestnicy zgodnie podkreślali olbrzymią wagę omawianej tematyki. 

CCS jest jedną z szans dla Polski, aby utrzymać niezależność energetyczną. Dzięki nakładom na badania i rozwój, realne jest obniżenie kosztów CCS. Stąd należą się słowa uznania dla TAURON Polska Energia S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. za budowę oraz oddanie do badań, pilotowych instalacji w Elektrowni Łagisza i Łaziska” – powiedział członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Przewodniczący Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii i Zespołu Ekspertów w firmie S&P Group profesor Ireneusz Soliński. 

TAURON Polska Energia, jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin.

Galeria

07.10.2013r.


Warsztaty "Zielone Strefy"

 

Przedstawiciele firmy S&P Group 18 października br. przeprowadzą warsztaty szkoleniowe "Zielone Strefy", organizowane przez Małopolsko - Podkarpacki Klaster Czystej Energii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Reprezentantom małopolskich Gmin zostana wyłożone i przekazane materiały dotyczące mało i wielkoskalowej energetyki wiatrowej, energetyki fotowoltaicznej oraz koncepcja stworzenia "zielonej strefy". Warsztaty mają na celu edukację ekologiczną na poziomie terytorialnym, dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście zarządzania strategicznego w jednostce samorządowej.

 

Więcej informacji o projekcie mozna przeczytać na stronie: 

www.zielonestrefy.pl

13.08.2013r.


Relacja z konferencji z cyklu ideaTECHforum pt.: „Fotowoltaika i małosklaowa energetyka wodna”

 

19 lipca 2013, Kraków

 

 

Organizatorzy:

 • EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
 • Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii przy AGH w Krakowie
 • S&P Group

19 lipca w Krakowie odbyła się kolejna edycja konferencji z cyklu ideaTECHforum „Śniadania z czystą energią” zorganizowana przez Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz firmę S&P Group. Spotkanie pn.: „Fotowoltaika i małoskalowa energetyka wodna” odbyło się z inicjatywy krakowskiego przedsiębiorstwa Eko-Energia.

Eventowi przyświecał cel wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi. Podczas ideaTECHforum tradycyjnie miały miejsce wystąpienia naukowców-ekspertów z dziedziny energetyki oraz praktyków zajmujących się na co dzień zagadnieniami z zakresu OZE. Wśród licznych zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele urzędów, administracji, samorządów oraz reprezentanci przemysłu i nauki.

Firma Eko-Energia jest od niedawna aktywnym członkiem Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Konferencja była więc znakomitą okazją do zaprezentowania swoich możliwości i planów związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii. 

Po przywitaniu gości przez Gospodarzy konferencji: prof. dr hab. Ireneusza Solińskiego – Przewodniczącego Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii oraz Prezesa Zarządu PPUH Eko-Energia Czesława Balaka, uczestnicy forum mogli zapoznać się z niuansami rynku fotowoltaicznego. Ze strony Eko-Energii swoje wystąpienia mieli Jerzy Molenda oraz Paweł Bogucki. W prezentacjach poruszana była m.in. tematyka doboru inwerterów, zacienienia i aspektów prawnych związanych z instalacjami PV. Łukasz Grabowski z firmy S&P Group przedstawił zagadnienia z zakresu wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych, procesu inwestycyjnego i eksploatacji tego typu obiektów na terenie Polski. Z kolei, prof. dr hab. Tomasz Stapiński przybliżył publice aspekty technologiczne związane z produkcją modułów fotowoltaicznych i trendami rynku na świecie.

Do szerszych dyskusji na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce włączyli się podczas konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, uczelni wyższych a także dostawcy i projektanci innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

W drugim bloku tematycznym pn.: „Małoskalowa hydroenergetyka”, bardzo interesujące wystąpienia mieli Tadeusz Żaba z MPWiK SA w Krakowie oraz dr inż. Tomasz Węgiel z Politechniki Krakowskiej. Pierwszy z prelegentów dokonał analizy produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem grawitacyjnego spływu wody w miejskim systemie zaopatrzenia. Reprezentant krakowskiej uczelni przybliżył natomiast tematykę związaną z funkcjonowaniem małych elektrowni wodnych.

Po wygłoszeniu referatów, eksperci udzielali odpowiedzi na pytania zainteresowanych.     

Kolejna konferencja z cyklu ideaTECHforum odbędzie się w drugiej połowie sierpnia br. w Gdowie. 

 

Galeria

02.07.2013r.


ideaTECHforum „Społeczne i ekonomiczne aspekty energetyki słonecznej i wiatrowej”

 
1 lipca 2013, Rymanów
 

 

Organizatorzy:

 • Burmistrz Gminy Rymanów
 • Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii przy AGH w Krakowie
 • S&P Group

 
Kolejny event z cyklu ideaTECHforum tym razem odbył się w pięknym Rymanowie.


Podczas spotkania swoje wystąpienia mieli m.in.: Ireneusz Soliński, sołtys Łęk Dukielskich Tomasz Węgrzyn, Jacek Ostrowski, Bartosz Soliński oraz  Łukasz Grabowski, moderatorem całego spotkania był Piotr Pizło z firmy S&P Group.


Zaproszeni goście mieli okazje zapoznać się z niuansami dotyczącymi inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Podczas prelekcji i dyskusji poruszane były zarówno aspekty społeczne, prawne jak i techniczne i ekonomiczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Galeria

28.05.2013r.


Relacja z konferencji z cyklu ideaTECHforum pt.: „Potencjalne możliwości wykorzystania OZE na przykładzie ZEW Niedzica  SA”

 

24 maja 2013, Niedzica

 

 

Organizatorzy:

 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
 • Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii przy AGH w Krakowie
 • S&P Group

 

Połączenie wiedzy naukowców – ekspertów z dziedziny energetyki, z doświadczeniem praktycznym, jakim dysponują inżynierowie, na co dzień pracujący w energetyce – zdecydowanie przynieść może obopólne korzyści – przekonali się o tym uczestnicy piątkowej konferencji z cyklu ideaTECHforum, pn. „Potencjalne możliwości wykorzystania OZE na  przykładzie ZEW Niedzica SA”, która odbyła się w Niedzicy.

 

Na stworzenie swoistej platformy wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi zdecydował się Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii – organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt instytucji – uczelni wyższych, jednostek naukowych, przedsiębiorstw państwowych ale i prywatnych a także Urzędy Marszałkowskie.

Do jednej z inicjatyw organizacji - przygotowanej we współpracy z krakowską firmą S&P Group - pn. ideaTECHforum „Śniadania z czystą energią” zaproszona została niedzicka spółka. Konsekwencją podjętej współpracy było właśnie  piątkowe spotkanie. A o roli tej współpracy, dającej namacalne korzyści – w postaci m.in. komercjalizacji badań naukowych – mówił na początku spotkania prof. Ireneusz Soliński – Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii – podkreślając przy tym,  iż potencjał do takiego współdziałania widzi właśnie w Niedzicy, ze Spółką otwartą na innowacje, w pełni przygotowaną technicznie, a przede wszystkim dysponującą wysokiej klasy inżynierami.

 

W imieniu gospodarza piątkowej konferencji uczestników spotkania przywitał Grzegorz Podlewski – Prezes ZEW Niedzica SA, który w krótkim wstępie przedstawił rys historyczny powstania Spółki. Charakterystykę obiektów energetycznych należących do ZEW Niedzica SA przybliżył w kolejnym wystąpieniu Arkadiusz Czarnecki – Dyrektor Techniczny ZEW Niedzica SA.


O potencjalnych możliwościach rozwojowych na przykładzie centrów wytwórczo – odbiorczych Spółki, w głównej prelekcji podczas konferencji mówił natomiast Józef Wójcik – Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w ZEW Niedzica –– ceniony w branży energetycznej inżynier, pasjonat w swojej dziedzinie, odznaczony złotym i srebrnym krzyżem zasługi oraz dwukrotnie „zasłużony dla energetyki”, którego doświadczenie zawodowe obejmuje długoletnią praktykę w kraju o zagranicą. Główny prelegent kontynuował swoje rozważania również podczas rejsu statkiem po jeziorze czorsztyńskim, gdzie „na żywo” można było obserwować pracę elektrowni wiatrowych (w tym prototypowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu), badanych przez ZEW Niedzica SA w „Parku Technologicznym Frydman”,  pod kątem praktycznego ich wykorzystania, w tzw. energetyce rozproszonej – tj. opartej na małych, lokalnych źródłach energii, wpływających wydatnie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego w skali mikro. 

 

Do szerszych dyskusji na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce włączyli się podczas konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, dostawcy i projektanci innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki a także ważna sfera bankowa – finansująca takie przedsięwzięcia.

Naukowe opinie ekspertów w odniesieniu do przedstawionych problemów wygłosili kolejno prof. Tomasz Stapiński – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a także dr inż. Antoni Bojarski - reprezentujący Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. 

Na zaproszenie do udziału w konferencji pozytywnie odpowiedzieli m.in. Paweł Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne, Józef Kała – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Barbara Okularczyk - Wiceprezes Geotermii Podhalańskiej, Jan Sienkiewicz – Prezes Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich oraz Wiesław Gąsior – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego.

 

Wszyscy obecni zgodzili się co do jednego – walka z postępującym zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału energetycznego, tzw. źródeł odnawialnych, tj. energii wody, słońca, wiatru, przy wspólnym działaniu nauki, przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji finansujących jest możliwa, ale jej rozwój w Polsce będzie widoczny tylko pod warunkiem, że ustabilizuje się obecna sytuacja ustawodawcza w naszym kraju – brak  pewnego wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki odnawialnej nie pozwala na dzień dzisiejszy inwestować w nowe źródła, co w konsekwencji doprowadzić może do niemożliwości sprostania przez Polskę wymaganiom postawionym przez Unię Europejską, która w pakiecie energetyczno-klimatycznym za cel nadrzędny postawiła przed naszym krajem – 15% udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii do 2020r. 

Galeria

19.09.2012r.


6-te Międzynarodowe Warsztaty VGB w Krakowie/18-19 września 2012

 

Zespół ideaTECHforum pomagał w organizacji 6-tych Międzynarodowych Warszatów VGB w Krakowie.

 

Galeria Zdjęć z tego wydarzenia

 

W dniach 18.09-19.09.2012 na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie odbyły się VI międzynarodowe warsztaty VGB* poświęcone „Doświadczeniom eksploatacyjnym w technice fluidalnego spalania”, współorganizowane przez firmę  ESC Solutions, Małopolsko - Podkarpacki Klaster Czystej Energii  oraz  Tauron Wytwarzanie SA. 

W celu wymiany doświadczeń pomiędzy operatorami przygotowano panel dyskusyjny w Auli Głównej AGH. 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczestników z całego świata. 

Oprócz uczestnictwa w warsztatach, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Elektrowni Łagisza w Będzinie, w której znajduje się największy kocioł z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (460MW) na świecie.

Wśród prelegentów nie zabrakło przewodniczącego Zespołu Sterującego Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii – prof. dr hab. inż. Ireneusza Solińskiego, którego przemówienie otworzyło całe wydarzenie.

 

*VGB Power Teche.V. to niemieckie branżowe stowarzyszenie wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorstw reprezentowane przez profesora Joachima Werthera, światowej sławy eksperta w dziedzinie fluidyzacji, spalania, czystych technologii węglowych oraz wymiany masy i ciepła.

 

29.07.2012r.


ideaTECHforum - inauguracja

 

Relacja z konferencji z cyklu ideaTECHforum pt.: Innowacyjność technologiczna w rozwoju odnawialnych źródeł energii i inżynierii materiałowej - polska koncepcja realizacji programu "Pakiet 3x20".

 

18 czerwca na barce „Galar”, cumującej na Wiśle, odbyło się inauguracyjne spotkanie z cykluideaTECHforum „Śniadania z Czystą Energią”, którego organizatorem jest Małopolsko - Podkarpacki Klaster Czystej Energii i firma S&P Group.

Tematy prelekcji i dyskusji dotyczyły regulacji prawnych i innowacyjności technologicznej w rozwoju odnawialnych źródeł energii i inżynierii materiałowej w kontekście polskiej koncepcji realizacji programu „Pakiet 3x20”. Podczas spotkania miały miejsce także prezentacje innowacyjnych produktów firmy Polski Bazalt SA / Inline Energy Ltd.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław KasprzakWicemarszałek Województwa Małopolskiego WojciechKozakDyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Andrzeja Siemaszko oraz liczni przedstawiciele instytucji samorządowych, zarządów prywatnych i państwowych przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych z całej Polski. Moderatorem wydarzenia był Piotr Pizło, partner zarządzający w firmie S&P Group.

Galeria

19.03.2012


Odkryj Świat Najnowszych Technologii – Hannover Messe 2012!

 

 

Wyczerpujące informacje na temat aktualnych trendów i innowacji z zakresu najnowszych technologii, nawiązanie znaczących kontaktów biznesowych, liczne kongresy specjalistyczne – te i wiele innych atrakcji czekają na Ciebie w dniach od 23 do 27 kwietnia 2012 roku w Hanowerze podczas odbywających się po raz kolejny targów Hannover Messe – najważniejszego wydarzenia w branży przemysłu technologicznego na świecie, gromadzącego co roku międzynarodową fachową publiczność. Wyjątkowe połączenie konferencji, wystaw, wykładów i imprez czyni Hannover Messe znaczącą atrakcją polityczno-gospodarczą a także bodźcem do nawiązywania ciekawych kontaktów biznesowych. Tematem przewodnim Hannover Messe 2012 jest „greentelligence”, natomiast krajem przewodniczącym  zostały Chiny jako dynamiczny lider w branży technologicznej na światowym rynku. Wystawy odbywają  się na ośmiu platformach tematycznych, pośród których szybko znajdziesz interesujące Cię zagadnienia. Główną atrakcją tegorocznych targów jest platforma Metropolitan Solutions, na której zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania i najnowsze technologie dla infrastruktury miejskiej.

 

Odkryj Świat Najnowszych Technologii- zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w targach Hannover Messe 2012! Kliknij na link aby otrzymać bezpłatny bilet wstępu na targi:

 

http://www.hannovermesse.de/en/promo?5fuyg


27.01.2012


Centrum Kreowania Liderów S.A.

Przekazujemy Państwu informację
Prezesa Zarządu Centrum Kreowania Liderów S.A.

Tomasza Ruszkowskiego

 

 

 

 

Szanowni Państwo,


Zapraszam serdecznie do udziału w bezpłatnych szkoleniach adresowanych do firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących, szeroko pojętą, branżę przetwórstwa przemysłowego oraz budowlaną.

Szkolenia są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i objęte programem pomocy de minimis. Organizatorem szkoleń jest firma Centrum Kreowania Liderów S.A., współpracująca z firmą DGA S.A. przy tym projekcie.

Efektywność energetyczna, rozumiana jako stałe dążenie do rozsądnego, planowego gospodarowania energią, staje się czymś więcej niż trendem – to generalny kierunek zmian, który określa przyszłość światowej gospodarki, perspektywy rozwoju firm, warunki życia i sposób myślenia jednostki. Szkolenie jest również dobrą alternatywą w związku z dynamicznymi zmianami cen energii na rynku.

Projekt skupia się na techniczno-praktycznych aspektach zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji technicznych z obszaru energetycznego, głównie w zakresie:

 •  zmniejszenia zużycia energii w firmie
 •  racjonalnego gospodarowania energią w firmie
 •  zastosowania rozwiązań poprawy efektywności energetycznej
 •  metod oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych
 •  ograniczenie energochłonności instalacji i urządzeń przemysłowych
 •  przygotowania przedsiębiorstwa do energooszczędnych przedsięwzięć.

Ponadto Państwa przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o tytuł „Firmy Efektywnej Energetycznie” – wyróżnienie przyznawane przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł oraz portal wnp.pl najbardziej aktywnym podmiotom w dziedzinie ograniczenia zużycia energii. Wyróżnienia będą wręczane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2012 roku.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą bogate doświadczenie w obszarze optymalizacji zużycia energii oraz aspektów efektywności energetycznej. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy profesjonalne materiały szkoleniowe oraz możliwość konsultacji podczas trwania zajęć.

Program szkoleń składa się z sześciu modułów tematycznych, każdy moduł to dwa dni szkoleniowe a biorący udział pracownicy mają obowiązek skorzystać z trzech modułów tj. sześciu dni szkoleniowych. Cykl szkoleń kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru efektywności energetycznej.

W ramach cyklu proponujemy udział w następujących modułach tematycznych:
1. Efektywność energetyczna- praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie
2. Praktyczne aspekty gospodarowania energią w zakładzie produkcyjnym i przemysłowym
3. Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie
4. Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych
5. Praktyczne możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych
6. Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć energooszczędnych

Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom, możemy przeprowadzić szkolenia w formie zamkniętej, bezpośrednio dla pracowników firmy w jej siedzibie. Zapewniamy profesjonalnych trenerów, materiały szkoleniowe, catering oraz, w zależności od zapotrzebowania, nocleg dla uczestników.

Harmonogramy poszczególnych szkoleń oraz dodatkowe informacje są zamieszczone w dołączonym folderze. Informacje na temat Projektu są także omówione na www.efektywnaenergia.eu oraz www.ckl.pl (zakładka EFS).

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w programie proszę o kontakt z:


Alicja Michalik,

tel. 32 356 76 09 lub e-mail: alicja.michalik@ckl.pl

12.01.2012


Rzeszów: konferencja nt. KORZYŚCI DLA MIAST
Z INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

 

Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -
Jan Rączka

zapraszają na konferencję

KORZYŚCI DLA MIAST Z INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ,

która odbędzie się w rzeszowskim ratuszu 16 stycznia 2012 r. o godzinie 9.30.


Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych i innowacyjnych systemów inteligentnego zarządzania energią, ukierunkowanych na obniżanie kosztów energii elektrycznej w urzędach miejskich i spółkach komunalnych. W konferecji głos zabiorą specjaliści w dziedzinie energoefektywności, maklerzy giełdowi handlujący elektrycznością, specjaliści od inteligentnych sieci energetycznych oraz przedstawiciele miast i organizacji, w których podjęto już konkretne działania w tym obszarze.


Przebieg konferencji:
• 9.30-10.00 – Rejestracja.
• 10.00-12.00 – Sesja I: Doświadczenia miast i innych podmiotów w zmniejszaniu kosztów energii.
• 12.00-12.30 – Przerwa kawowa.
• 12.30-14.30 – Sesja II: Zagadnienia prawno-finansowe we wdrażaniu projektów zrównoważonego
rozwoju miast.
• 14.30-15.00 – Podsumowanie.
• 15.15 – Obiad.

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji, szczególnie  Państwa z woj. Podkarpackiego. Dopiero dzisiaj otrzymałem zaproszenie imienne, co też Państwu wysyłam. Do jutra należy zgłaszać uczestnictwo, więc proszę o szybką reakcję. Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2012 r. o godz. 9.30 w rzeszowskim ratuszu.

Szybką informację do wszystkich partnerów Klastra prześlę również mailem.
 
Z poważaniem 
 
Ireneusz Soliński


12.01.2012


Prof. Ireneusz Soliński w Brukseli

 

Przewodniczący Zespołu Sterującego w Klastrze Czystej Energii, Prof. Ireneusz Soliński otrzymał zaproszenie od Biura Promocji Nauki Polskiej w Brukseli do wzięcia udziału i wygłoszenia wykładu w seminarium  nt.   

 
„European energy security, including  its economic dimension”.
 
Seminarium to odbyło się 25 listopada 2011 roku z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej. Wykład wzbudził zainteresowanie wśród zgromadzonych w tym przedstawicieli KE zarządzających 7 PR UE, bowiem przedstawiona prezentacja, a szczególnie przykłady wpływu unijnej dyrektywy, Pakietu Klimatyczno-energetycznego  3x20% ukazały, że nastąpi  wzrost cen energii, obniżenie tempa wzrostu PKB, wzrost wydatków i obniżenie poziomu dochodów ludności. Realizacja tego Pakietu obliguje kraje członkowskie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenia efektywnmości energetycznj o 20% i wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku w odniesieniu do wielkości zużycia energii elektrycznej w ciągu roku. Wyniki szacunkowych obliczeń jakie zaprezentowano ukazały, że pośród branych pod uwagę kilku krajów europejskich, Polska poniesie największe koszty wprowadzenia do gospodarki tej dyrektywy. Zaproponowano zgłoszenie  projektu o finansowanie tego rodzaju badań  z 7 PR, dla wszystkich krajów członkowskich UE w celu określenia optymalnej dla każdego kraju  wielkości limitów, nie pwodujących tak drastycznych konsekwencji, jak Pakiet 3x20%. 


Prezentacja zawiera również charakterystykę projektów dofinansowywanych z 7PR, realizowanych przez AGH. W załączniku do prezentacji przedstawiono ich charakterystykę, a także tematykę proponowanych projektów do aplikowania w następnych 2 latach do 7 PR UE.

15.07.2010


Warsztaty 2010

 

W dniu 28 czerwca 2010 r. w Auli Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie odbyły się Warsztaty nt.„PRZYGOTOWANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU CZYSTEJ ENERGII DO FINANSOWANIA Z REGIONALNYCH I CENTRALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH” zorganizowane przez Małopolsko -Podkarpacki Klaster Czystej Energii.

 

Celem Warsztatów była dyskusja w panelach nad przygotowaniem zgłoszonych tematów i projektów badawczo - wdrożeniowych (14 projektów), pod względem formalnym, organizacyjnym i naukowym oraz dobór wykonawców i wybór jednostki wiodącej w każdym projekcie.

Problematyka, której dotyczą projekty związana jest w szczególności z wpływem generacji rozproszonej na sieć energetyczną, bilansowaniem energii ze źródeł odnawialnych przez zakłady energetyczne, hybrydowych wiatrowo - gazowych, wiatrowo - biogazowych, wiatrowo - słonecznych, wiatrowo - wodnych systemów zasilania, a także sekwestracji CO2 i wychwytywania metanu z powietrza kopalnianego, efektywno?ci wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, termicznej utylizacji odpadów. Omawiano także problemy dotyczące modernizacji struktury sektora energetycznego, w tym sieci przesyłowych.

 

Uczestnikami Warsztatów byli Partnerzy Klastra, w tym zespoły badawcze, wymienione w zgłoszonych 14 projektach, koordynatorzy i konsultanci w Programie Badawczym Klastra, Członkowie Rady Naukowej Klastra, przedstawiciele CTT AGH i BPSiPM PK, PARP, MARR, MCP.

 

Referat wprowadzający wygłosił Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński.

 

Dyskusje odbywały się w ramach następujących zagadnień:

 

PANEL 1.  WSPÓŁPRACA ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z SIECIĄ I ELEKTROWNIAMI ZAWODOWYMI. 

Moderatorzy: Prof. T. SOBCZYK oraz Prof. Z. HANZELKA, Prof. I. SOLIŃSKI
 
PANEL 2.  EFEKTYWNOŚĆ I BAZA DANYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MAŁOPOLSCE 
Moderatorzy: Prof. I. SOLIŃSKI oraz Prof. S. GUMUŁA
 
PANEL 3.  LOKOWANIE CO2 I POZYSKIWANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA
Moderatorzy: Prof. J. SIEMEK oraz Prof. S. NAWRAT
 
PANEL 4.  TERMICZNA UTYLIZACJA ODPADÓW
Moderator: Prof. B. TORA
 
PANEL 5.  WSPÓŁSPALANIE BIOMASY I POPRAWA ELASTYCZNOŚCI PRACY KOTŁÓW ELEKTROWNI
I ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH
Moderatorzy: Prof. J. TALER oraz Prof. A. GUŁA, Prof. B. WĘGLOWSKI, Prof. W. NIEMIEC
 

PANEL 6. MODERNIZACJA STRUKTURY SEKTORA ENERGETYCZNEGO W OBSZARZE POŁUDNIOWO -WSCHODNIEJ POLSKI

 Moderator: Prof. I. SOLIŃSKI

 

 

Sponsorami Warsztatów 2010 byli:

 

Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A. 

Południowy Koncern Energetyczny SA 


20.05.2010


Festiwal Nauki

 

13 maja 2010 r. na Rynku w Krakowie odbył się Festiwal Nauki.

W ramach tego Festiwalu przeprowadzono publiczną dyskusję, zorganizowaną przez Uniwersytet Rolniczy na temat:

"Ocieplenie klimatu? Technologie w pozyskiwaniu energii"

 

Dyskusję prowadziła Redaktor Regina Cyganik.

 

W Panelu Dyskusyjnym wzięli udział:

„Paliwa kopalne” - dr hab. inż., prof. AGH Piotr Czaja - Akademia Górniczo-Hutnicza - Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

„Energia wiatrowa - Klaster czystej energii” - prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Soliński - Akademia Górniczo-Hutnicza 

„Energia geotermalna” - prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski - Politechnika Krakowska 

„Biomasa i biopaliwa” -  prof. dr hab. Jacek Kieć, dr inż. Grzegorz Wcisło - Uniwersytet Rolniczy 

„Dwutlenek węgla - główny wróg ocieplenia klimatu?” - dr hab. Paweł Nowak - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

„Energia jądrowa” - doc. dr hab. Wojciech Mietelski - Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

„Energia słoneczna” - mgr inż. Grzegorz Ojczyk, specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

 

Przedstawicielem Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii w tej dyskusji był Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński (przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra), który w swojej prezentacji przedstawił możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce południowo-wschodniej oraz omówił działalność Klastra.

 

Galeria