Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra

Śniadania z Czystą Energią:

a). idea - koncpecja i myśl (więcej info na stronie: www.ideatechforum.pl)

b). oferta

.