Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra

Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii  jest organizacją, która powstała w 2006 roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zrzesza 42 instytucje: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz Urzędy Marszałkowskie.

Głównym celem działalności Klastra Czystej Energii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi.

 
W ramach działalności Klastra Czystej Energii zorganizowano kilkanaście konferencji naukowych, seminariów, spotkań oraz warsztatów, w których uczestniczyli wszyscy jego Partnerzy.

Klaster Czystej Energii objął także patronatem studia podyplomowe w trzech ośrodkach naukowo – dydaktycznych.

W 2011 roku podjęto współpracę z firmą INLINE ENERGY, kanadyjskim liderem w sferze energetyki słonecznej i wiatrowej. Współpraca ta zmierza do uruchomienia w Polsce wytwórni ogniw słonecznych i małych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu. Będzie to najnowocześniejsza na świecie linia technologiczna produkcji ogniw o zdolności rocznej produkcji 250 MW.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Partnerów, Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii oraz agencja doradcza S&P Solutions, zapraszają Państwa Firmę do współpracy przy organizowaniu nowej formuły integracji biznesu z nauką pod nazwą ideaTECHforum: „Śniadania z czysta energią”.


Główne założenia spotkań ideaTECHforum skupiają się wokół następujących zagadnień:

  • umożliwienie instytucjom naukowym, wiodącym uczelniom wyższym, potentatom z wielu branż a także małym firmom skonfrontowania swoich oczekiwań w zakresie nowych technologii produkcji, oszczędności energii, obniżenia ujemnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze z najnowszymi wynikami, projektami innowacyjnych technologii będących w dyspozycji instytucji naukowych
  • nawiązanie kontaktów między podmiotami
  • zdobywanie wiedzy – wykłady ekspertów z dziedziny innowacyjnych technologii oraz OŹE
  • możliwości rozwoju uczestniczących w tej inicjatywie firm / instytucji poprzez współdziałanie w ramach zaproponowanych programów i zespołów
  • omawianie aktualnych problemów, „nowinek technicznych” oraz możliwości dotyczących wykorzystania OŹE a także innowacyjnych technologii i systemów hybrydowych w energetyce odnawialnej oraz rozproszonych źródeł energii,
  • uczestnictwo w gronie firm i instytucji, które mają realny wpływ na poprawę stanu  środowiska przyrodniczego
  • udział w spotkaniach dobranych pod kątem tematyki zespołów roboczych zorganizowanych z uczestników tych spotkań, reprezentujących poszczególne segmenty rynku OŹE, innowacyjnych technologii oraz innych branż o współzależnym oraz substytucyjnym charakterze produkcji.

Nadzór merytoryczny nad omawianymi zagadnieniami zapewniony będzie ze strony Rady Naukowej Klastra Czystej Energii oraz jego ekspertów.


PROGRAM I MIEJSCE SPOTKAŃ

Program Śniadań z czystą energią podczas ideaTECHforum będzie realizowany według wstępnego schematu:

9:30 – powitanie
9:40 – 10:10 – prelekcja dotycząca OŹE ze strony eksperta Klastra Czystej Energii /AGH/ 
10:10 – 10:40 - prelekcja współorganizatora
10:40 – 10:55 – przerwa, podczas której odbędzie się losowanie nagród – niespodzianek (gadżetów od sponsorów, wydawnictw Klastra Czystej Energii)
10:55 – 11:30 - „rynek”, czyli krótkie wystąpienia uczestników na temat ich pomysłów, inwestycji, propozycji współpracy, potrzeb, opinii 
11:30 – 12:05 - panel dyskusyjny
(w tle filmy i prezentacje multimedialne)

Dodatkowo

12:30 – 13:30
 - lunch 

Śniadanie podczas ideaTECHforum odbywają się przeważnie w prestiżowych miejscach, restauracjach jak np. barka "Aquarius" w Krakowie na Wiśle.