Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra

W opracowaniu...