Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Klastra

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Przewodniczący Zespołu Sterującego
Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii

Prof. dr hab. inż. Ireneusz SOLIŃSKI

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle,
pawilon A-1, III p., pok. 303 A
tel. 012-617-27-49
fax 012-633-46-48
e-mail: klaster@agh.edu.pl